Home » Archieven voor november 2023

Maand: november 2023

17 nov. algemene jaarvergadering IJsclub Uitgeest

Uitnodiging Algemene jaarvergadering IJsclub Uitgeest

+ Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2022 & 2023.
VRIJDAG 17 November 2023 in Dorpshuis De Zwaan. Aanvang 19:30 uur.

Agenda:

1) Opening door de voorzitter
2) Ingekomen stukken
3) Notulen van de algemene jaarvergadering 2021 – 2022
4) Jaarverslag commissies
5) Jaarverslag penningsmeester 2022 & 2023
6) Verslag kascommissie
7) Verkiezing kascommissie
8) Begroting seizoen 2023 – 2024
9) Trainingsbijdrage 2023 – 2024
10) Lidmaatschap 2023 – 2024
11) IJsbaan ontwikkelingen
12) Bestuursverkiezing
– Penningmeester Dhr. S. Hoogeboom aftredend niet herkiesbaar
– Bestuurslid ( nieuw ) Dhr. S. Hoogeboom
13) Rondvraag & sluiting

jaarstukken kunt u HIER downloaden:
Notulen + jaarverslag
begroting 2023-2024
kolommenbalans 2022-2023