Home » Nieuws

Categorie: Nieuws

Doortje Wijker wint Pupillen Schaats Federatie Alkmaar Cup.

Doortje Wijker van IJsclub Uitgeest heeft zaterdagavond 16 maart de finale van de Schaats Federatie Alkmaar Cup gewonnen. Dit was de finale van de 4 wedstrijden welke dit seizoen zijn gereden voor alle pupillen van de verenigingen welke trainen op de Meent in Alkmaar.
Om alle mogelijkehden van de schaatssport te leren kennen werd er namens de Langebaanwedstrijden een 100 en 500 meter gereden en als aanvulling diverse behendigheid oefeningen op een uitgezet parcours. De Marathon commissie georganiseerde een marathon over 5 ronden. Zo leren de Pupillen al op jonge leeftijd op spelenderwijze alle mogelijkheden op het ijs kennen.

Door: Kees Molenaar.

IJsbaan OPEN !!

Momenteel hebben we 4,5 tot 5 cm ijs op de landijsbaan.
De baan kan dus open voor de jeugd van Uitgeest.

Toegang is gratis voor leden.
Entree, voor leden gratis, voor niet-leden jeugd € 2,50.

17 nov. algemene jaarvergadering IJsclub Uitgeest

Uitnodiging Algemene jaarvergadering IJsclub Uitgeest

+ Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2022 & 2023.
VRIJDAG 17 November 2023 in Dorpshuis De Zwaan. Aanvang 19:30 uur.

Agenda:

1) Opening door de voorzitter
2) Ingekomen stukken
3) Notulen van de algemene jaarvergadering 2021 – 2022
4) Jaarverslag commissies
5) Jaarverslag penningsmeester 2022 & 2023
6) Verslag kascommissie
7) Verkiezing kascommissie
8) Begroting seizoen 2023 – 2024
9) Trainingsbijdrage 2023 – 2024
10) Lidmaatschap 2023 – 2024
11) IJsbaan ontwikkelingen
12) Bestuursverkiezing
– Penningmeester Dhr. S. Hoogeboom aftredend niet herkiesbaar
– Bestuurslid ( nieuw ) Dhr. S. Hoogeboom
13) Rondvraag & sluiting

jaarstukken kunt u HIER downloaden:
Notulen + jaarverslag
begroting 2023-2024
kolommenbalans 2022-2023

Inschrijving Jeugdschaatsen NU geopend.

Ook dit jaar kan je weer mee doen.

IJsclub Uitgeest wil de kinderen uit Uitgeest de mogelijkheid bieden om te leren schaatsen om zo generatie op generatie een mooie traditie in stand te houden.

De opzet van het jeugdschaatsen is de kinderen op een leuke en speelse manier te leren schaatsen. Hierdoor kunnen zij na één of meerdere seizoenen goed leren glijden en afzetten.

Wij vinden het leuk en belangrijk om kinderen enthousiast te maken voor de schaatssport.

Wij organiseren het jeugdschaatsen in samenwerking met de Schaatsfederatie Alkmaar.

inschrijven doe je HIER: inschrijfformulier jeugdschaatsen 2023

Periode: Zaterdag 28 oktober 2023 tot en met 14 januari 2024
Waar: IJsbaan Alkmaar
Aantal lessen 11 stuks
Eerste les 28 oktober 2023
Laatste les 14 januari 2024
Tijd: Ons lesuur is van 10:00 – 11:00 uur.
Vertrek uit Uitgeest per touringcar om 09:15 uur
Terug in Uitgeest tussen 11:30 en 11:45 uur.
Kosten: € 100,- per kind (inclusief entree en vervoer).

Tijdrit over 2 ronden

Wat een mooie avond, opkomst en scherpe tijden. Temperatuur prima en een narrig windje uit het (zuid)westen. Helpers waren weer als team aanwezig en zorgde voor een vlekkeloos verloop. Waarvoor dank. Speciale vermelding voor Guus Albrecht ( wiens naam ik de vorige keer verhaspelde, excuus)

De dames en jeugd reden 1 ronde. Toch wel verwachte winnares Sanne in pr tijd. Al dat trainen loont!

Bij de jeugd deed Björn voor het eerst mee en deed dat met overtuiging en knap.

Bij de mannen natuurlijk een denderende tijd van Ruud. 3e tijd ooit achter Harm Twaalfhoven en Hidde van der Meij. Koen hele beste prestatie, lekker stiekem trainen? Sterk. Derde was voor mij toch wel verassend (Nu al zo sterk!), Casper Schut.

De uitslag staat hier: tijdrit 1 – 2023

Iedereen dank, trainer Marcel dank voor de mooie prijzen evenals Fietsreparatie Uitgeest voor de sponsoring😜.
Mooie avond, trainen loont!
Benno.

IJsclub doet voorstel voor dorpspark

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart wordt het bestemmingsplan voor de nieuwe sporthal vastgesteld.
IJsclub Uitgeest heeft mee gedacht over de invulling van het dorpspark en heeft enkele alternatieve suggesties.

In het artikel uit de Uitgeester van 29 maart hier onder wordt een en ander toegelicht.

uit NoordHollands dagblad van 1 april 2023