• Extra algemene ledenvergadering 11 febr.

  Uitnodiging aan alle leden van IJsclub Uitgeest
  Extra algemene ledenvergadering IJsclub Uitgeest

  Op vrijdag 11 februari om 19.30 uur
  In dorpshuis De Zwaan Middelweg UItgeest.
  Over planvorming landijsbaan na vorige ledenvergadering.
  Kunt u niet komen? Zorg dat uw stem telt.
  U kunt een ander lid van IJsclub Uitgeest schriftelijk machtigen voor het uitbrengen van uw stem.

  Het Bestuur
  IJsclub UItgeest