• geen jaarvergadering, wel jaarstukken

  In verband met de Corona crisis is de jaarlijkse ledenvergadering tot nader order uitgesteld.
  Mogelijk dat dit later dit jaar als nog gaat gebeuren, maar daar zullen we u dan tzt over inlichten.

  Onze penningmeester heeft al wel het lopend boekjaar afgesloten en de jaarstukken beschikbaar gesteld.
  De kascontrole heeft niet plaats gevonden, ook vanwege de Corona maatregelen.
  Mogelijk dat de controle later dit jaar bij de eventuele uitgestelde jaarvergadering plaats vind en anders volgend jaar.

  De jaarstukken kunt u hier onder lezen.

  Begroting 2020-2021

  Kolommenbalans 2019-2020

  Vragen kunt u stellen via de mail aan onze penningmeester.
  penningmeester@ijsclubuitgeest.nl