• Hoe staat het eigenlijk met de plannen voor onze landijsbaan??

  Ja, de plannen van de Gemeente om een sportzaal te plaatsen op ons ijsbaanterrein houden ons flink bezig.

  We hebben eind vorig jaar gesprekken gehad met gemeente over die plannen en hebben daarin aangegeven wat onze wensen zouden zijn voor het terrein als er een sportzaal op een deel van het terrein moet komen. Het zag ernaar uit dat ons clubgebouw in de weg stond voor de sportzaal en we zouden een onderkomen krijgen in een deel van de sportzaal. Verder willen we graag een harde ondergrond voor een rondebaan voor het schaatsen om zo snel ijs te kunnen maken.

  We waren in gesprek met het onderzoeksbureau en wethouder en zouden een intentieverklaring tekenen. We hebben naast de rondebaan over de indeling van de sportzaal gesproken en hoe ons stuk in te delen. De concept- intentieovereenkomst bleek helaas een huuropzeggingscontract. Dat hebben we natuurlijk niet getekend.

  Plan Februari 2021. (Met dit pan waren we op hoofdlijnen akkoord)

  Tussentijds hebben we alle politieke partijen gesproken over onze ideeën en hen om steun verzocht. We willen niet meer een ijsbaan die van begin december tot maart onder water staat maar een waar dat niet nodig is en die snel ijs oplevert. Een dun laagje water op beton gesproeid en snel schaatsen. Het middendeel tussen de rondebaan vlak voor een vorstperiode van een laag water voorzien zodat dat bij aanhoudende vorst ijsbaan is. De voorbeelden zijn er in Nederland zoals in Winterswijk en De Lier. De grasmat en de rondebaan blijven dan voor iedereen beschikbaar totdat de vorst invalt en bij een nachtje vorst schaatsen. Dus een toekomstgericht plan.

  In juni werden we weer uitgenodigd door Gemeente voor een gesprek. Er was een nieuw onderzoekbureau ingehuurd. Nieuwe onderzoeken zijn toen uitgevoerd. Per september volgde een gesprek met onderzoeksbureau en Gemeente. Er werden ons vier varianten voorgelegd waarbij werd verteld waarom onze gevraagde 333 meter baan niet paste en wel een 200 meterbaan zou passen. Een bezoek aan Hensbroek, waar een 200 meterbaan naar volle tevredenheid was aangelegd, volgde op aangeven van Gemeente. Het bleek een skeelerbaan op het midden van het terrein van de landijsbaan daar te zijn. Het gehele terrein werd begin van de winter onder water gezet inclusief skeelerbaan. Net zoals wij gewend zijn te doen.

  We hebben aangegeven hieraan niet voldoende te hebben om alle schaatsers jong, oud, langzaam en snel te kunnen ontvangen en is gewoon te kort voor schaatsen. Diverse gesprekken volgden waarbij onze vraag was waarom een 333 meterbaan niet zou passen want uit de beschikbare tekeningen bleek dat niet. Er blijkt sprake te zijn van een rotonde bij de Jumbo en bij Populierenlaan. Dat was niet aangegeven. We hebben gemeld dat we geen standpunt konden innemen bij gebrek aan inzicht en tekenwerk waarop de nieuwe situatie van de wegen rondom de landijsbaan te zien is. We hebben in deze gesprekken ook aangegeven dat als zou blijken dat een 333 meterbaan niet zou passen dat Gemeente met een alternatief zou moeten komen. Dat bleek niet ter sprake.

  Voorkeursvariant College B&W. (met dit plan kunnen we niet instemmen)

  We hebben in november een extra ledenvergadering gehouden om deze situatie aan alle leden uit te leggen en fiat te krijgen voor het standpunt van ons als bestuur dat we hiermee niet akkoord gaan. Tijdens de vergadering bleek dat Gemeente een persbericht had uitgedaan over het voorkeursmodel waarmee wij het niet eens kunnen zijn.

  Hierop is besloten een petitie op te stellen en handtekeningen op te halen om steun te krijgen voor het feit dat dit plan niet acceptabel is. Nou dat is ook dankzij de inzet van veel van onze leden gelukt. Allemaal nog dank daarvoor! We haalden via de petitie en op locaties in het dorp in totaal 2350 handtekeningen op! Er volgden twee vergaderingen van commissie Ruimtelijke Ordening waarin we hebben ingesproken en ook ons zegje konden doen. Ook zijn toen de handtekeningen overhandigd.

  Uiteindelijk heeft de commissie in de 2e vergadering bepaald dat het voorkeursplan van het college (200 meterbaan) van tafel moet en de sportzaal tegen de Castricummerweg moet gaan komen zoals het plan van februari van dit jaar. De wethouder is gevraagd met een procesvoorstel te komen. Een idee binnen de Commissie is een knip aan te brengen in de planvorming. Dit om de sportzaal voorrang te geven op wat verder buiten in planvorming moet opgenomen. We zullen scherp zijn omdat dit een risico met zich meebrengt dat we straks “met lege handen “staan. We wachten het voorstel van de wethouder af.

  Het Bestuur. 16 december 2021.