informatie

IJsclub Uitgeest
Postbus 58, 1910 AB Uitgeest.
rek nr: NL32RABO0363409203Algemeen Bestuur:
Voorzitter Dhr. H. van Sambeek 0251 313698
Secretaris Dhr. K. van Egmond 0251 314913
Penningmeester Dhr. S. Hoogenboom 06 22666690
Bestuurslid Dhr. J. Beentjes 0251 310168
Bestuurslid Dhr. H. Roelands
Commissies:
Wedstrijdcommissie Dhr. B. Beentjes 06 12476091
Molen en meren commissie Dhr. S. Hoogenboom 0251 313758
Jeugd Mw. S.L.Veenboer
Schoonmaak kantine bestuur
Landijsbaan Dhr. N. Brantjes 06 49220749
Fietsgroep Uitgeest Dhr. B. van Tol 06 21156663
Website Dhr. P. de Jeu 06 50288786
Trainers:
Trainer Dhr. K. Molenaar 0251 314489
Trainer Dhr. P. den Elsen 0251 312344
Trainer Dhr. B. van Tol 06 21156663
Trainer Dhr. T. Hopman 06 29460820
Coördinatie trainingsgroepen
Coördinatie Dhr. K. Molenaar 0251 314489
Jeugdschaatsen
Dhr. V. Rozemeijer 06 10920909
Dhr. N. Goeman 0251 310329
Public Relation
Jeugd Mw. S.L. Veenboer
Clubblad redactie
Kopy Dhr. T. van Tol 06 40162017
Lay-out Dhr. P. de Jeu 06 50288786
Drukwerk Dhr. M. van Goethem 0251 310740
Bezorging Dhr. P. Snijder 06 83199212
Ledenadministratie Mw. M. Hoogeboom 0251 313758