informatie

IJsclub Uitgeest
Castricummerweg 10, 1911 GA Uitgeest.
rek nr: NL32RABO0363409203
info@ijsclubuitgeest.nlAlgemeen Bestuur:    
Voorzitter Dhr. H. van Sambeek 0251 313698
Secretaris Dhr. K. van Egmond 06 42965688
Penningmeester Dhr. S. Hoogenboom 06 22666690
Bestuurslid Dhr. J. Beentjes 06 28277424
Bestuurslid Dhr. H. Roelands 06 44034937
     
Commissies:    
Wedstrijdcommissie Dhr. B. Beentjes 06 12476091
Molen en meren commissie Dhr. S. Hoogenboom 0251 313758
Jeugd Mw. S.L.Veenboer 06 53909373
Schoonmaak kantine bestuur  
Landijsbaan Dhr. N. Brantjes 06 49220749
Fietsgroep Uitgeest Dhr. B. van Tol 06 21156663
Website Dhr. P. de Jeu 06 50288786
Trainers:    
Trainer Dhr. K. Molenaar 0251 314489
Trainer Dhr. P. den Elsen 0251 312344
Trainer Dhr. B. van Tol 06 21156663
Trainer Dhr. T. Hopman 06 29460820
     
Coördinatie trainingsgroepen    
Coördinatie Dhr. K. Molenaar 0251 314489
Jeugdschaatsen    
  Dhr. V. Rozemeijer 06 10920909
  Dhr. N. Goeman 06 12314177
Public Relation    
Jeugd Mw. S.L. Veenboer 06 53909373
Clubblad redactie    
Redacteurs Anne, Femke, Joni, Nicky  
Lay-out Dhr. P. de Jeu 06 50288786
Drukwerk Dhr. M. van Goethem 0251 310740
Bezorging Dhr. P. Snijder 06 83199212
Ledenadministratie Mw. M. Hoogeboom 0251 313758