• Jaarvergadering 23 mei in de Slimp

  Uitnodiging algemene jaarvergadering ijsclub Uitgeest

  + Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2018 & 2019
  Donderdag 23 mei 2019 in “De Slimp” aanvang 19:30 uur

  AGENDA:
  1) Opening door de voorzitter
  2) Ingekomen stukken
  3) Notulen van de algemene jaarvergadering 2018
  4) Jaarverslag commissies
  5) Jaarverslag penningsmeester
  6) Verslag kascommissie
  7) Verkiezing kascommissie
  8) Begroting seizoen 2019 – 2020
  9) Trainingsbijdrage 2019 – 2020
  10) Lidmaatschap 2019 – 2020
  11) IJsbaan ontwikkelingen & toekomst ijsclub
  12 ) Bestuursverkiezing
  13) Rondvraag & sluiting

  Download hier de Jaarverslag & notulen ijsclub 2018
  kolommenbalans 2018-2019
  BEGROTING 2019-2020