• Nieuwe sporthal toch op ijsbaanterrein ?

  Er is weer veel gebeurd in de plannen voor onze landijsbaan. Helaas is het geen rozengeur en maneschijn.

  In de vergadering van RO (ruimtelijke ordening) van december hebben de leden aan de wethouder opgedragen de sportzaal (die ongeveer midden op het terrein tegen de Jeu de Boule aan was ingetekend) op te schuiven naar richting Castricummerweg. Ook is toen gezegd een knip te maken in planvorming tussen sportzaal en inrichting van de ijsbaan. Dat is wat nu als plan weer is voorgelegd aan RO. Op de tekening is te zien dat ons clubgebouw afgesneden is van de ijsbaan door de sportzaal. Er is een ruimte van 3 meter tussen het hek van de Jeu de Boule en de sportzaal.

  Tekening raadsvoorstel 27-01-22

  In de vergadering van RO op 18 januari heeft de commissie dit plan ongewijzigd laten doorgaan naar de Raad. Op 27 januari wordt dat besproken.
  Nergens staat beschreven dat er een 333 meterbaan komt of dat wij een plek krijgen in de sportzaal. Als dit dan het besluit gaat zijn hebben we dus geen garanties op de baan of een plek in de sportzaal. Dat is voor ons niet acceptabel.

  Tijdens de bespreking binnen RO is wel mondeling benoemd dat het de bedoeling is dat wij een plek krijgen in de sportzaal maar daarover staat niets beschreven net zoals het aanleggen van de 333 meterbaan.
  De leden van RO willen dus eerst de sportzaal realiseren en geen garanties geven dat we ook een verharde 333 meterbaan krijgen en of dat we in de sportzaal een plek krijgen.
  Daar kunnen wij niet mee verder. We gaan ons beraden op vervolgstappen en houden jullie op de hoogte.

  Namens het bestuur

  Herman van Sambeek.

  Voorzitter