• Reactie op Raadsbesluit 27-1-2022

  Beste Uitgeesters en schaatsliefhebbers

  Afgelopen donderdag heeft de Gemeenteraad een voor IJsclub Uitgeest teleurstellend besluit genomen over de locatie van de te bouwen sportzaal. Deze wordt nu volgens dit besluit geplaatst in de hoek tegen het clubgebouw van IJsclub Uitgeest aan. De sportzaal staat zo meteen op de landijsbaan. Door rotondes bij Populierenlaan en Castricummerweg pakken ook ruimte van de landijsbaan. We hebben ons ondanks het verlies aan ruimte altijd positief opgesteld maar nu te kiezen voor deze plek voor de sportzaal maakt dat de verdere inrichting van een 333 meter ijsbaan in de knel komt en ons clubgebouw letterlijk in de hoek wordt gedrukt.

  Het lijkt alsof de Gemeente dat niet beseft! U ziet op de tekening in dit raadsvoorstel dat ons clubgebouw volledig is afgesneden van de ijsbaan door de sportzaal. Er is een ruimte van 3 meter tussen het hek van de Jeu de Boule en de sportzaal. De functie entree, kleedruimte, toezicht en koek en zopie vervalt hierdoor. We hebben er zo niets meer aan!


  Tekening raadsvoorstel 27-01-22

  Nergens in het raadsvoorstel staat beschreven dat er een 333 meterbaan komt en nergens staat dat wij een plek krijgen in de sportzaal. Nu de gemeenteraad zo heeft besloten hebben wij als IJsclub Uitgeest dus geen enkel toekomstperspectief meer. Geen 333 meterbaan, geen plek in de sportzaal en een clubgebouw wat haar functie totaal verliest. Dat is voor ons niet acceptabel. We willen best inschikken voor de sportzaal en de rotondes maar we willen wel kunnen blijven schaatsen.

  We zijn strijdbaar en actiebereid maar we hebben ons als IJsclub Uitgeest altijd constructief en positief naar de plannen opgesteld. Dat blijkt uit de korte periode van het eerste overleg tot februari 2021. Het plan was gemaakt en gereed! De plek van de nieuwe sporthal lag vast en de 333 meterbaan was in het plan opgenomen. Alle participerende deelnemers in het participatietraject waren dat destijds eens. Jeu de Boule zou voor het verlies van een baan aan noordzijde worden gecompenseerd. IJsclub Uitgeest zou haar clubgebouw opgeven en een plek krijgen in de nieuwe sporthal en de bewoners van het Mollenveld kregen geen sporthal als buren.

  Het Gemeentebestuur heeft die punten toen voor IJsclub Uitgeest vastgelegd als uitgangspunten voor verdere uitwerking. Dit is verwoord in een brief aan IJsclub Uitgeest gedateerd 10 februari 2021. Die brief bleek echter een akkoordverklaring voor huuropzegging en erfpachtopzegging aan de IJsclub gericht.
  We hebben in een brief van 17 februari de uitgangspunten onderschreven en gevraagd de brief om te zetten naar een intentieverklaring zoals vooraf was afgesproken. De uitgangspunten stonden dus vast.
  Het bleef stil en er kwam geen antwoord. Begin juni hebben we gevraagd naar een volgend overleg wat daarna per 14 juni volgde. Er bleek een nieuw onderzoeksbureau te zijn ingeschakeld en opnieuw zouden onderzoeken volgen.

  In september werden een aantal opties aan ons getoond en werd ons meegedeeld dat er slechts een 200 meterbaan zou passen in het inrichtingsplan. De sporthal was ineens midden op het terrein gesitueerd. Wat we ook aandroegen, dit was volgens Gemeente het uiterste wat mogelijk was. De uitgangspunten vanuit de brief van 10 februari werden hiermee met voeten getreden.
  Uiteindelijk is optie 4 met een 200 meter skeelerbaan als raadsvoorstel door de commissie RO van de hand gewezen. Wij vinden dat ook een slechte investering. Mooi om te skeeleren maar veel te klein als schaatsbaan om ieder bij een ijsperiode te ontvangen. Dan wordt het veel te druk en krijgen we ongelukken. Je kunt het wel als skeelerbaan gebruiken maar dan moeten we toch in de winter alles weer onder water zetten. Dan kan iedereen het hele jaar de baan gebruiken voor atletiek en hardlopen en natuurlijk voor het skaten. Dat hoeft dan niet op de openbare weg.
  Ook wij willen dat graag. We willen graag veel mensen leren skaten op een veilige baan.
  We willen een 333 meterbaan en die snel laten bevriezen door water erop te sproeien. Zodra het begint te vriezen kan Uitgeest dan op de schaats. Als we dan ook nog koelleidingen in de baan aanbrengen en die aansluiten op de warmtepomp van de sportzaal dan kunnen we zelfs eerder schaatsen. Meteen ook de sportzaal verwarmd en in de zomer gekoeld. Dus een energie neutraal gebouw.

  In de vergadering van RO (ruimtelijke ordening) van december 21 hebben de leden de wethouder gezegd een knip te maken in planvorming tussen sportzaal en inrichting van de ijsbaan. Dat plan is door de commissie RO op 18 januari besproken. De commissie adviseerde dit plan zo aan de Gemeenteraad voor te leggen.

  De Gemeente wil dus wel de sportzaal realiseren maar IJsclub Uitgeest geen uitzicht geven dat er een verharde 333 meterbaan komt en dat we in de sportzaal een plek krijgen. Wel vast een stuk van hun ijsbaan inleveren.
  Daar kan IJsclub Uitgeest niet mee verder. Een knip is prima maar we willen garanties op basis van uitgangspunten uit februari 2021 met een verharde 333 meter skeeler-schaatsbaan en kortebaan. Ook willen we een aanvulling dat we een plek krijgen in de nieuwe sportzaal want als het clubgebouw in de hoek wordt geschoven hebben we daar niets meer aan.

  We willen verder met bouwen aan de toekomst maar die staat nu met dit voorstel op het spel. We willen als drager van het plan verder. Met een serieuze plek voor IJsclub Uitgeest in het park willen we voor ons en voor heel Uitgeest hier een succes van maken. Het is niet in het belang van IJsclub Uitgeest als er vertraging ontstaat.
  We hebben nog een heel traject te gaan waaronder een bestemmingsplanprocedure en een omgevingsvergunning.
  Uitgeest wil graag verder met het Centrumplan en ons belang is dat we niet in de hoek worden geschoven en met lege handen komen te staan maar dat we verder kunnen meebouwen aan toekomstplannen.

  Wij willen dat we kinderen en alle inwoners van Uitgeest bij vorst op een ijsvloer van redelijke afmeting kunnen ontvangen en dat ouders er gerust op kunnen zijn omdat wij daar toezicht houden.

  Wij willen dat er het hele jaar mogelijkheden zijn voor Uitgeest om te sporten op een vrij toegankelijke verharde baan. Regen of geen regen. Zomer en winter. Zodra het gaat vriezen kunnen we dan meteen allemaal op de schaats. Toekomstgericht!
  Het budget is al eerder benoemd in optie 3 van september 2021. De details kunnen we later vastleggen maar zorg ervoor dat we allemaal verder kunnen.

  De Gemeente heeft besloten en IJsclub Uitgeest kan slechts reageren. Wij willen dat het huidige besluit van donderdag 27-1-22 van tafel gaat en dat er een besluit komt waarin wij mee kunnen blijven doen.

  We hadden nooit verwacht dat we zo weinig steun zouden hebben van onze Gemeente die volgens zeggen sport hoog in het vaandel heeft staan. Gemeente laat dat zien!

  Het bestuur van IJsclub Uitgeest

  Herman van Sambeek.

  Voorzitter