• Uitnodiging jaarvergadering 25 mei 18:30 uur

  ijsclub uitgeest

  Uitnodiging algemene jaarvergadering ijsclub Uitgeest

  ‘’ Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2021 & 2022 ‘’
  Woensdag 25 Mei 2022 in Dorpshuis De Zwaan ‘’ aanvang 18:30 uur ‘’
  Jaarstukken te verkrijgen: website ijsclubuitgeest.nl

  AGENDA:
  1) Opening door de voorzitter
  2) Ingekomen stukken
  3) Notulen van de algemene jaarvergadering 2020 – 2021
  4) Jaarverslag commissies
  5) Jaarverslag penningsmeester 2020 & 2021
  6) Verslag kascommissie
  7) Verkiezing kascommissie
  8) Begroting seizoen 2022 – 2023
  9) Trainingsbijdrage 2022 – 2023
  10) Lidmaatschap 2022 – 2023
  11) IJsbaan ontwikkelingen
  12) Clubkleding
  13) Bestuursverkiezing
  14) Rondvraag & sluiting